घोराही उपमहानगरपालिका (वडा नं. १४) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
13233

जम्मा जनसंख्या

6416

महिलाको जनसंख्या

6817

पुरुषको जनसंख्या

39

जम्मा टोल

1

जम्मा गाउँ

1723

रोजगार जनसंख्या

6056

स्वस्थ जनसंख्या

1

जम्मा स्वस्थय संस्था

1

जम्मा स्कूल

2595

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू