राजपुर गाउँपालिका (वडा नं. ०३) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:

कृपया तपाईले आफ्नो वडा प्रती कुनै गुनासो छ भने यहाँ मुनी दिएको बक्समा मन मा लागेको कुरा लेखेर पोस्ट गर्ना सक्नु हुनेछ धन्यवाद