राजपुर गाउँपालिका (वडा नं. ०४) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
2046

जम्मा जनसंख्या

951

महिलाको जनसंख्या

1086

पुरुषको जनसंख्या

6

जम्मा टोल

6

जम्मा गाउँ

329

रोजगार जनसंख्या

1881

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

0

जम्मा स्कूल

394

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू