राजपुर गाउँपालिका (वडा नं. ०५) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
3192

जम्मा जनसंख्या

1499

महिलाको जनसंख्या

1664

पुरुषको जनसंख्या

12

जम्मा टोल

12

जम्मा गाउँ

261

रोजगार जनसंख्या

3019

स्वस्थ जनसंख्या

2

जम्मा स्वस्थय संस्था

5

जम्मा स्कूल

632

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू