राजपुर गाउँपालिका (वडा न. ०६) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
2422

जम्मा जनसंख्या

1183

महिलाको जनसंख्या

1232

पुरुषको जनसंख्या

9

जम्मा टोल

9

जम्मा गाउँ

580

रोजगार जनसंख्या

2022

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

0

जम्मा स्कूल

516

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू