राजपुर गाउँपालिका (वडा न. ०७) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
6561

जम्मा जनसंख्या

3173

महिलाको जनसंख्या

3370

पुरुषको जनसंख्या

26

जम्मा टोल

26

जम्मा गाउँ

544

रोजगार जनसंख्या

6463

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

0

जम्मा स्कूल

1542

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू