बागचौर नगरपालिका (वडा नं. ११) कर्णाली, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
1895

जम्मा जनसंख्या

906

महिलाको जनसंख्या

979

पुरुषको जनसंख्या

5

जम्मा टोल

1

जम्मा गाउँ

45

रोजगार जनसंख्या

1888

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

0

जम्मा स्कूल

348

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू