घोराही उपमहानगरपालिका (वडा नं. १७) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
12937

जम्मा जनसंख्या

6422

महिलाको जनसंख्या

6515

पुरुषको जनसंख्या

49

जम्मा टोल

24

जम्मा गाउँ

2858

रोजगार जनसंख्या

7042

स्वस्थ जनसंख्या

1

जम्मा स्वस्थय संस्था

4

जम्मा स्कूल

2878

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू