मैवाखोला गाउँपालिका (वडा नं. ०१) प्रदेश नं. १, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
1729

जम्मा जनसंख्या

826

महिलाको जनसंख्या

896

पुरुषको जनसंख्या

5

जम्मा टोल

5

जम्मा गाउँ

472

रोजगार जनसंख्या

1111

स्वस्थ जनसंख्या

1

जम्मा स्वस्थय संस्था

5

जम्मा स्कूल

397

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू