मैवाखोला गाउँपालिका (वडा न. ०२) प्रदेश नं. १, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
1479

जम्मा जनसंख्या

727

महिलाको जनसंख्या

748

पुरुषको जनसंख्या

7

जम्मा टोल

7

जम्मा गाउँ

34

रोजगार जनसंख्या

1417

स्वस्थ जनसंख्या

1

जम्मा स्वस्थय संस्था

4

जम्मा स्कूल

283

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू