मैवाखोला गाउँपालिका (वडा नं. ०३) प्रदेश नं. १, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
1269

जम्मा जनसंख्या

612

महिलाको जनसंख्या

649

पुरुषको जनसंख्या

5

जम्मा टोल

5

जम्मा गाउँ

46

रोजगार जनसंख्या

1233

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

1

जम्मा स्कूल

350

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू