मैवाखोला गाउँपालिका (वडा नं. ०४) प्रदेश नं. १, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
1412

जम्मा जनसंख्या

657

महिलाको जनसंख्या

748

पुरुषको जनसंख्या

6

जम्मा टोल

6

जम्मा गाउँ

58

रोजगार जनसंख्या

1393

स्वस्थ जनसंख्या

1

जम्मा स्वस्थय संस्था

5

जम्मा स्कूल

355

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू