मैवाखोला गाउँपालिका (वडा न. ०६) प्रदेश नं. १, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
1693

जम्मा जनसंख्या

778

महिलाको जनसंख्या

905

पुरुषको जनसंख्या

5

जम्मा टोल

5

जम्मा गाउँ

69

रोजगार जनसंख्या

91

स्वस्थ जनसंख्या

2

जम्मा स्वस्थय संस्था

5

जम्मा स्कूल

339

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू