घोराही उपमहानगरपालिका (वडा नं.१९) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
4532

जम्मा जनसंख्या

2232

महिलाको जनसंख्या

2268

पुरुषको जनसंख्या

19

जम्मा टोल

19

जम्मा गाउँ

1075

रोजगार जनसंख्या

2969

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

0

जम्मा स्कूल

913

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू