तुल्सीपुर उपमहानगरपालिक (वडा नं. १४) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
6259

जम्मा जनसंख्या

3046

महिलाको जनसंख्या

3190

पुरुषको जनसंख्या

15

जम्मा टोल

15

जम्मा गाउँ

738

रोजगार जनसंख्या

6037

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

0

जम्मा स्कूल

1275

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू