राजपुर गाउँपालिका (वडा नं. ०३) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
3136

जम्मा जनसंख्या

1422

महिलाको जनसंख्या

1698

पुरुषको जनसंख्या

7

जम्मा टोल

7

जम्मा गाउँ

147

रोजगार जनसंख्या

2973

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

0

जम्मा स्कूल

574

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू